heramo.com-Zara đạo nhái

Zara bị ghét cay ghét đắng???

Zara bị ghét cay ghét đắng??? Khi về đến thị trường Việt Nam. Zara là một cái tên có vẻ khá mĩ miều và thuộc vào những thương hiệu cao cấp. Tuy nhiên ở thế giới Zara chỉ là một nhãn hiệu giá bình dân. Zara cũng không e ngại khi “copy” các thương hiệu nổi […]