heramo.com - nike

Nike đứng thứ 2 thì ai đứng thứ 1???

Nike đứng thứ 2 thì ai đứng thứ 1??? Mặc dù là đàn em trong nghề, Nike đã nhanh chóng phát triển và trở nên lớn mạnh. Vậy bí quyết là đâu cho sự thành công của giày Nike đến vậy? Chính xác hơn là tập đoàn Nike! Đã tăng trưởng nhanh chóng và có […]