Heramo.com - Reapaint giày

Repaint giày trắng như lúc mới yêu. Tại sao không?

Repaint giày là gì? Tại sao lại phải Repaint giày boost? Đôi Boost thân yêu sau một thời gian sử dụng đã bị ố . Thậm chí, bạc phơ bạc phếch hay ố vàng mà không thể tẩy sạch? Làm cách nào để BIẾN HÌNH về màu trắng như mới? Hãy theo dõi cùng HERAMO […]