Heramo - Giặt quần áo trắng

Giặt quần áo màu “cháo lòng” chuyển màu trắng sáng

Quần áo trắng của bạn chuyển thành màu cháo lòng sau 1 thời gian sử dụng. Bạn muốn quần áo trở về màu trắng tinh quen thuộc. Nhưng bạn lại không muốn sử dụng đến các loại thuốc tẩy quần áo. Đừng lo lắng. HERAMO sẽ mách bạn mẹo giặt quần áo trắng cực kỳ […]