heramo.com-ve-sinh-giay-hinh-1

Dịch vụ vệ sinh giày ở Heramo có gì khác biệt?

Dịch vụ vệ sinh giày ở Heramo có gì khác biệt? Chúng ta thường phớt lờ hoặc chưa hiểu đúng về việc vệ sinh giày định kỳ và chăm sóc giày đúng chuẩn. Thường gặp nhất có thể kể đến việc tự giặt giày bằng xà phòng rửa chén, bột giặt quần áo và phơi […]